Kardiológia

Echokardiografické vyšetrenie

Echokardiografické vyšetrenie je ultrasonografické vyšetrenie srdca. Používa sa pri diagnostike a terapii ochorení srdca, veľkých ciev a perikardu. Týmto vyšetrením sa dá zistiť veľkosť a tvar srdca (celkové rozmery i rozmery jeho vnútorných oddielov), posúdiť všetky chlopne, ktoré rozdeľujú jednotlivé oddiely srdca a zhodnotiť funkciu srdca ako pumpy. Vďaka nemu sa dá vypočítať mnoho dôležitých parametrov, ako napríklad minútový výdaj srdca (množstvo krvi vypumpované zo srdca za minútu) a ejekčná frakcia (množstvo krvi vypumpované zo srdca počas jedného úderu srdca; hodnota udávaná v percentách).

Za použitia Dopplera (Dopplerov jav – zmena vlnovej dĺžky akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom červených krviniek oproti sonde) je možné zhodnotiť prietoky v srdci a veľkých žilách. Farebný Doppler pomáha posúdiť komunikácie medzi jednotlivými oddielmi srdca (napr. septálne defekty, anastomózy ciev) a funkčnosť jednotlivých chlopní (ich nedostatočné uzatvorenie – regurgitáciu, alebo nedostatočné otvorenie – stenózu). Kontinuálnym a pulzným Dopplerom sa hodnotia práve tieto prietoky (napr. rýchlosť, objem, začiatok, koniec i dobu trvania).

Ultrasonografické vyšetrenie srdca je vhodné na diagnostikovanie vrodených anomálií srdca a veľkých ciev, na diagnostikovanie získaných štrukturálnych ochorení srdcových chlopní. Toto vyšetrenie pomáha nájsť ochorenia srdcovej svaloviny, ale i ochorenia perikardu a veľkých ciev vchádzajúcich a vychádzajúcich zo srdca.

Štandardne sa toto vyšetrenie robí pri plnom vedomí pacienta ležiaceho v pravej a ľavej bočnej polohe. Pre lepšiu vizualizáciu ultrasonografického detailu je nutné oholenie malých plôch na pravej a ľavej strane hrudníka v blízkosti hrudnej kosti. Ak je nutné snímanie za hrudnou kosťou, miesto holenia je i v prednej časti brušnej dutiny. Vzhľadom na to, že chápeme požiadavku niektorých majiteľov na vzhľad ich miláčika (hlavne tesne pred výstavou), vždy sa snažíme vyjsť v ústrety s veľkosťou holeného miesta, prípadne sa toto vyšetrenie snažíme urobiť bez holenia za použitia väčšieho množstva tekutého média prenosu zvukových vĺn (sono gelu a alkoholu) na vyšetrované miesto. Echokardiografické vyšetrenie väčšinou trvá 10-15 minút.