Laboratórna diagnostika

Idexx VetTest 8008

Krvný biochemický analyzátor je určený špeciálne pre veterinárnu prax. Analýzu je možné urobiť z krvného séra alebo plazmy. Prístroj nám umožňuje stanoviť 21 parametrov – krvný cukor, kompletný obličkový a pečeňový profil.
Analyzátor poskytuje presné a spoľahlivé údaje o zdravotnom stave pacienta v čase kratšom ako 6 minút. Je flexibilný, umožňuje špecifikáciu na jednotlivé druhy zvierat, ich podskupín a tri vekové kategórie.


Idexx VetTest 8008

MINDRAY BC-2800 Vet

Kompaktný automatický hematologický analyzátor pre stanovenie krvného obrazu.
- 12 parametrov, vrátane 3 histogramov (ošípaná, hovädzí dobytok, byvol, koza, kôň)
- 18 parametrov, vrátane 3 populačných diferenciálov leukocytov a 3 histogramov (mačka, pes)