Naši veterinárni lekári

MVDr. Miroslav Faga

 

 • absolvoval v roku 1985 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky (KVL SR)
 • zameranie: chirurgia mäkkých tkanív, ophtalmológia, oto-laryngológia

MVDr. Daroslav Franka, PhD

 

 • absolvoval v roku 2001 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 2002 - 2005: PhD. na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 2005 - 2006: Asistent na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 2006 - 2007: Veterinární klinika Mimoň (ČR)
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky (KVL SR)
 • od marca 2007 pracuje na vet. klinike FG Vet v Trnave
 • zameranie: chirurgia, ortopédia

MVDr. Jakub Faga

 

 • absolvoval v roku 2012 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky (KVL SR)
 • od októbra 2012 pracuje na vet. klinike FG Vet v Trnave
 • zameranie: neurológia, chirurgia chrbtice
   

MVDr. Nadia Noomanová

 

 • absolvovala v roku 1999 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 1999 - 2000: Postgraduálne štúdium – Ústav experimentálnej farmakológie SAV. Oddelenie experimentálnej kardiovaskulárnej farmakológie, Bratislava
 • 2006 - 2009: Rezidenčný program v kardiológii – European College of Veterinary Internal Medicine (Cardiology)
  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, Grugliasco (TO), Italy
  Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate (VA), Italy
  Kansas State University, Veterinary Medical Teaching Hospital, Manhattan (KS), USA
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky (KVL SR)
 • European Society of Veterinary Cardiology (ESVC)
 • Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)
 • od novembra 2009 pracuje na vet. klinike FG Vet v Trnave
 • zameranie: interná medicína, kardiológia
 

 

MVDr. Ján Klinec

 

 • absolvoval v roku 2010 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky (KVL SR)
 • od septembra 2010 pracuje na vet. klinike FG Vet v Trnave
 • zameranie: choroby exotov, plazov a drobných cicavcov, stomatológia, chirurgia mäkkých tkanív
 

 MVDr. Lucia Trojanová

 

 • absolvovala v roku 2015 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky (KVLSR)
 • od januára 2016 pracuje na vet. klinike FG Vet v Trnave
 • zameranie: dermatológia