Novinky

BAER test

Testovanie sluchu metódou Baer je vlastne meranie elektrickej aktivity vo vnútornom uchu použitím zvukového stimulu. Táto aktivita sa v grafe zobrazuje ako krivka, rozborom ktorej dokážeme určiť mieru funkčnosti daného sluchového aparátu.
Naša klinika už nejaký čas, ako jedna z mála pracovísk na Slovensku a v Českej republike, vlastní takéto zariadenie. Pre viac informácií nás kontaktujte, radi odpovieme na všetky vaše otázky.

Nový anesteziologický prístroj VENAR TS

Roentgen s priamou digitalizáciou EXAMION X-R Static Classic