Ophtalmológia

Štrbinová lampa a tonopen

Nenahraditelné pri každom základnom vyšetrení, či už oka samotného, tak aj jeho priľahlých štruktúr.

    

Nástroje pre priamu a nepriamu oftalmoskopiu

Pomocou týchto metód a zariadení sme schopný podrobne vyšetriť očné pozadie a odhaliť tak jeho prípadné patologické stavy.

   

Očné sono a elektroretinograf

Očný ultrazvukový prístroj nám umožňuje dôkladné vyšetrenie hlbších štruktúr oka. Často je tiež rutinnou súčasťou predoperačných vyšetrení oka. Elektroretinografia, ako záznam elektrického potenciálu oka, nám umožňuje zistiť odpoveď sietnice na podráždenie svetlom a tým aj poruchy v samotnej schopnosti oka vidieť.