Preovulatórna folikulárna stáza (POFS) u plazov

MVDr. Ján Klinec
 

Teraristika sa v súčasnosti teší veľkej obľube. Nie je tomu inak ani na Slovensku. Vo veterinárnej praxi sa stále častejšie stretávame s pacientmi so skupiny plazov. Vo väčšine prípadov sa jedná o druhy pochádzajúce z tropických a subtropických oblastí a ich nároky sa značne líšia od toho čo im za normálnych okolností dokážu poskytnúť naše obydlia. Chovatelia sú teda nútený vytvárať svojim zverencom špeciálne podmienky, no nie všetkým sa to aj podarí. Či už je to nízka úroveň naštudovania si problematiky pre daný druh, alebo nedostatočné skúsenosti s chovom, toto všetko má za následok strádanie a z toho vyplývajúce zdravotné problémy.
Po ochoreniach gastrointestinálneho aparátu a metabolických poruchách sa často stretávam s ochoreniami pohlavných orgánov a poruchami reprodukcie. Najčastejšími ochoreniami reprodukčného aparátu samíc plazov sú preovulatórna folikulárna stáza (POFS) a retencia (postovulačnej) znášky, tzv. dystokia. Vzhľadom na to, že u plazov vo voľnej prírode sa podobné stavy takmer nevyskytujú, je tu pravdepodobná spojitosť s nesprávnymi chovateľskými podmienkami (neadekvátna teplota a vlhkosť, absencia UVA a UVB žiarenia, malnutrícia).
V nasledujúcich riadkoch by som sa chcel venovať klinickým prípadom výskytu POFS. Ide o dva prípady preovulatórnej folikulárnej stázi u samíc leguána zeleného (Iguana iguana) a chameleóna jemenského (Chamaeleo calyptratus). Najprv si ale v skratke vysvetlíme, čo to POFS je. U zdravých jedincov vyovulovaný folikul prechádza z vaječníka do vajcovodu, kde sú dotvárané ostatné vaječné štruktúry. Naproti tomu u samíc s folikulárnou stázou k ovulácii nedochádza, folikuly narastajú do obrovských rozmerov a hromadia sa na vaječníku. V mnohých prípadoch tak vypĺňajú takmer celú telovú dutinu, čím u jedinca vyvolávajú pocit gravidity a správanie s tým spojené. Majitelia týchto zvierat často na kliniku prichádzajú s tým, že ich chovanec prestal prijímať potravu, je nekľudný a neustále hrabe v substráte na dne terária. Telová dutina je nápadne zväčšená. Palpačne sú hmatateľné okrúhle útvary, skôr dorzálne uložené. Na rozdiel od „skutočných“ vajíčok, ktoré sú lokalizované kaudo-ventrálne a sú oválnejšieho tvaru. Je dôležité rozlíšiť tieto dva stavy, pretože následná aplikácia vápniku a oxitocínu v prípade POFS nemá žiadny efekt. Dokonca sa stav môže zhoršiť, prípadne môže nasledovať úhyn. Pre potvrdenie diagnozy je potrebné RTG vyšetrenie, prípadne sonografické či endoskopické vyšetrenie. Na rádiograme pozorujeme okrúhle folikuly organizované do strapcovitých útvarov a bez známok kalcifikovaných škrupín.
Terapia v tomto prípade zahrňuje chirurgické odstránenie degenerovaných vaječníkov. V závislosti od stavu pacienta by mala chirurgii predchádzať stabilizácia zvieraťa. Či už podaním tekutín a energie alebo nasadením antibiotík.

Klinický prípad

Leguán zelený (Iguana iguana), samica, 3 roky a Chameleón jemenský (Chamaeleo calyptratus), samica, asi 2 roky. V obidvoch prípadoch majitelia v anamnéze udávali anorexiu, nepokoj a hrabanie v substráte. Problémy trvali niekoľko dní. Majitelia leguána sa dokonca domnievali že ide o samca.Adspekčne bolo u oboch viditeľné výrazné zväčšenie a napätie telovej dutiny. Inak aktívnym zvieratám boli palpačne zistené mnohopočetné guľovité útvary takmer v celom rozsahu coelomu. Z toho dôvodu bolo pristúpené k RTG vyšetreniu, ktoré v obidvoch prípadoch preukázalo prítomnosť strapcovitých útvarov vyplňujúcich takmer celú telovú dutinu. U leguána bolo navyše vykonané endoskopické vyšetrenie a diagnóza tak potvrdená.Po potvrdení diagnózy a dohode s majiteľmi bolo u obidvoch zvierat pristúpené k chirurgickému odstráneniu degenerovaných vaječníkov. Už po 24 hodinách samice začali prijímať potravu. Pri odstraňovaní stehov po 3 týždňoch majitelia nehlásili žiadne komplikácie.