Zameranie

 

Preventívna starostlivosť
 

  • vakcinačné programy a odčervenie
  • tetovanie šťeniat, čipovanie, vystavenie petpasov ( EU )
  • vydávanie veterinárnych osvedčení, potvrdení o zdravotnom stave
  • DBK, DLK a iné vyšetrenia potrebné k uchovneniu
 

 

Diagnostické vyšetrenie
 

  • USG, RTG – analógový, digitálny
  • endoskopia
  • biochemické a hematologické vyšetrenie krvi
  • vyšetrenie moča a trusu
  • cytologické vyšetrenie
  • mikroskopické vyšetrenie
  • screeningové testy inf. chorôb mačiek a psov
  • sprostredkovanie histologických a iných špecialnych vyšetrení ...

 

Chirurgia mäkkých tkanív

  • ovariohysterektómia, ovariektómia a orchiektomia
  • excízia nádorov
  • operácie žalúdka a čriev
  • operácie močových ciest a močového mechúra
  • odstraňovanie análnych žliaz ...
 

 

Ortopédia

  • operácie fraktúr a kĺbov
  • luxácia pately
  • ruptúra skrížených kolenných väzov
  • resekcia hlavice stehnovej kosti
  • artrodézie kĺbov ...

 

Kardiológia

  • diagnostika srdcových ochorení a ochorení obehového systému využitím EKG a RTG
  • echokardiografia
  • Holterove monitorovanie a iné
  • viac na ...

    
 

 

Stomatológia

  • odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom
  • zubné výplne, korekcia
  • extrakcia mliečných a trvalých zubov
  • ošetrenie periapikálnych abscesov ...

 

Ophtalmológia

  • choroby a chirurgia oka
  • plastika viečok, ektropium, entropium, prolaps žlazi tretieho viečka
  • vyšetrenie očí na dedičné ochorenia ...
 

 

Otolaryngológia

  • choroby a chirurgia ucha
  • parciálna resekcia zvukovodu, totálna ablácia zvukovodu
  • riešenie brachycefalického syndrómu ...

 

Dermatológia

  • diagnostika kožných ochorení, mikroskopické vyšetrenie kožných zoškrabov, cytológia
  • alergénodiagnostika ...
 

 

Choroby exotov,plazov a drobných cicavcov

  • ochorenia exotických vtákov, endoskopia papagájov
  • ochorenia plazov a obojživelníkov
  • ochorenia fretiek,králikov a hlodavcov ...

 

Urgentná medicína

  • zranenia po autoúrazoch, hryzné, bodné a strelné poranenia
  • resuscitácia
  • riešenie GDV, ileu, dystókie a mnohých iných bezprostredne život ohrozujúcich stavov ...